Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κουλουρίδης Σταύρος – Αναπληρωτής Καθηγητής

 • koulouridis@upatras.gr
 • +30 2610 996168
ΓΕΝΙΚΑ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / Ε.Υ. ΕΡΓΟΥ ΜΟ.Π.Υ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Κουλουρίδης Σταύρος
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Τηλ: +302610996168
  Email: stavros.koulouridis@upatras.gr, koulouridis@upatras.gr, koulouridis@ece.upatras.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Μετρήσεις Πεδίου στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών
  2. Σχεδίαση και Αρχιτεκτονικές Ασύρματων Δικτύων
  3. Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών στα ασύρματα δίκτυα
  4. Μελέτη Πάρκων Κεραιών

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου