Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Λάνταβος Αθανάσιος - Καθηγητής

 • alantavo@upatras.gr
 • +30 26410 74126
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Λάνταβος Αθανάσιος
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Καθηγητής)
  Τηλ: +30+30 26410 74126
  Email: alantavo@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Λάνταβος Αθανάσιος – Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Συσκευασία Τροφίμων
  2. Πολυμερικά υμένια

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Μετρήσεις διαπερατότητας οξυγόνου σε υλικά συσκευασίας τροφίμων-ποτών και αναψυκτικών καθώς και σε πολυμερικά υμένια.

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου