Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΟΝΑΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Show Filter
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Αβραμίδης Παύλος - Αν. Καθηγητής
26 November, 2021
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Αργυρίου Αθανάσιος - Καθηγητής
25 September, 2021
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Δεπούντης Νικόλαος - Επ. Καθηγητής
2 September, 2021
Καλλέργη Γαλακτία - Επίκουρη Καθηγήτρια
1 June, 2022
Μονάδα Φυτοπροστασίας
Καραναστάση Ειρήνη - Αναπλ. Καθηγήτρια
26 November, 2021
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Κέννου Στυλιανή – Καθηγήτρια
19 April, 2021
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Κοντογιάννης Χρίστος - Καθηγητής
4 εβδομάδες πριν
Εργαστήριο Υγιεινής
Λεοτσινίδης Μιχαήλ - Καθηγητής
4 εβδομάδες πριν
Μονάδα Εδαφολογίας
Παντελής Μπαρούχας - Αν. Καθηγητής
2 July, 2022
Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
Πελέκης Παναγιώτης - Επ. Καθηγητής
1 εβδομάδα πριν
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (EMBIA)
Πουλάς Κωνσταντίνος - Αν. Καθηγητής / Πατρινός Γεώργιος - Καθηγητής
19 April, 2021
BeeChem
Ρασσιάς Γεράσιμος – Επ. Καθηγητής
19 July, 2022
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος – Καθηγητής
7 May, 2021
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τριανταφύλλου Αθανάσιος - Καθηγητής
6 ημέρες πριν