Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Λυγερού Ζωή - Καθηγήτρια

 • lygerou@upatras.gr
 • +30 2610 99 7610-7689-7611
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Λυγερού Ζωή – Καθηγήτρια
  Τμήμα Ιατρικής
  Τηλ: +302610997610 +302610997689 +302610997611
  Email: lygerou@upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
  2. ΠΡΟ -ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Μεταγεννητικός έλεγχος
  • Αιμοσφαιρινοπάθειες (β-μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία): Προσδιορισμός μεταλλάξεων/γονοτύ-πηση γονιδίου β-σφαιρίνης.
  2. Προγεννητικός έλεγχος
  • Χρωμοσωματικές ανευπλοειδίες (χρωμ. 21, 13, 18, X, Y): Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωματικών τρισωμιών και φυλετικών χρωμοσωμάτων”
  3. Περιοδοντίτιδα: Μοριακή ανίχνευση παθογόνων βακτηριακών στελεχών
  4. Έλεγχος αριθμητικών ανωμαλιών σε προϊόντα αυτόματης αποβολής κυήματος