Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

Καλλέργη Γαλακτία - Επίκουρη Καθηγήτρια

 • gkallergi@upatras.gr
 • +302610969248, +302610969234
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  LBIOSPY

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Καλλέργη Γαλακτία
  Τμήμα Βιολογίας (Επίκουρη Καθηγήτρια)
  Τηλ: +302610969248 +302610969234
  Email: gkallergi@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Καλλέργη Γαλακτία

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
  3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
  4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ: HER2, Ki67, PD-L1, Vimentin, VEGF, CTLA4 ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΣΕMICROWELLS CHIP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  4. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ISET ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  5. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ KAI ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ISET ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ: HER2, Ki67, PD-L1, Vimentin, VEGF, CTLA4 ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VyCAP
  7. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ WESTERN BLOT