Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ | Τίτλος ΜΟΠΥ: “Προκεχωρημένα Συστήματα Παραγωγής και Διάγνωσης Ψυχρού Πλάσματος”

Σβάρνας Παναγιώτης - Καθηγητής (Έργο CPPDAS _ κωδ. 47220000)

 • svarnas@ece.upatras.gr
 • +30 2610 996417
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ | Τίτλος MOΠΥ: “Προκεχωρημένα Συστήματα Παραγωγής και Διάγνωσης Ψυχρού Πλάσματος”

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργ. Υ.Τ.

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Πυργιώτη Ελευθερία
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Καθηγήτρια)
  Τηλ: +302610996448
  Email: e.pyrgioti@ece.upatras.gr
  Website: www.hvl.ece.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Σβάρνας Παναγιώτης
  (Έργο CPPDAS _ κωδ. 47220000)
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610996417
  Email: svarnas@ece.upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Φυσική και μηχανική πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων.
  2. Τεχνολογία ψυχρού πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων (επιφάνειες υλικών, βιοϊατρική, περιβάλλον, πηγές αρνητικών ιόντων κ.α.).
  3. Φυσική και μηχανική υψηλών τάσεων.
  4. Προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων και συστημάτων υψηλών τάσεων.

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Σχεδίαση και ανάπτυξη αντιδραστήρων παραγωγής ψυχρού πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων (χαμηλών/ υψηλών πιέσεων).
  2. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων τροφοδοσίας αντιδραστήρων ψυχρού πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων (DC, AF, RF, MW, ECR).
  3. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων διάγνωσης ψυχρού πλάσματος ηλεκτρικών εκκενώσεων (ηλεκτρικές και οπτικές μέθοδοι).
  4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επί των παραπάνω.

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  Y.A.B1/108/83 (B.80)

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου