Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Λαμπέας Γεώργιος - Καθηγητής

 • labeas@mech.upatras.gr
 • +30 2610 969498
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Λαμπέας Γεώργιος
  Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610969498
  Email: labeas@mech.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Μηχανικές δοκιμές υλικών
  2. Ανάλυση και αντοχή δομικών μερών και κατασκευών

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Υπηρεσίες στον τομέα των μηχανικών δοκιμών υλικών
  2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα ανάλυσης και αντοχής δομικών μερών και κατασκευών προς τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς.
  Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των μηχανικών δοκιμών ελέγχου υλικών προσφέρονται οι ακόλουθες δοκιμές:
  α) δοκιμή εφελκυσμού, β) δοκιμή θλίψης,
  γ) δοκιμή κάμψης, δ) δοκιμή λυγισμού, ε) δοκιμή κόπωσης,
  στ) δοκιμή διάτμησης, ζ) δοκιμή κρούσης,
  η) δοκιμή ερπυσμού,
  θ) δοκιμή σκληρότητας,
  ι) επιταχυνόμενες δοκιμές διάβρωσης κ.α.
  Σημ.: το Εργαστήριο είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για μηχανικές δοκιμές εφελκυσμού και κόπωσης σε μεταλλικά υλικά (με αριθμό 798/ΕΣΥΔ).
  Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο: http://ltsm.mead. upatrαs.gr/lab/lang_ el/page/certification_tests