Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Εργαστήριο Υγιεινής

Λεοτσινίδης Μιχαήλ - Καθηγητής

 • micleon@upatras.gr
 • +30 2610 969880
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Υγιεινής

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Λεοτσινίδης Μιχάλης
  Τμήμα Ιατρικής (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610969880 +302610969112 +302610969881
  Email: mleon@med.upatras.gr

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  • Υγειονομική αναγνώριση πηγών υδροληψίας, εκτίμηση ποιότητας πόσιμων υδάτων και υγειονομική επιτήρηση
  • Εκτίμηση Κινδύνου δικτύων ύδρευσης και ανάπτυξης σχεδίων ασφάλειας
  • Εκτίμηση κινδύνου από την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση
  • Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας και αξιοποίησης βιολογικής ιλύος
  • Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας νερού προς πόση για αφαίρεση τοξικών ρύπων και στοιχείων (π.χ. αμμωνίας, υδροθείου, αρσενικού, αντιμονίου, μαγγανίου κ.λπ)