Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κυπραίος Κυριάκος – Καθηγητής

 • medpharmasec@upatras.gr
 • +30 2610969120
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΜΟΠΥ: CCPFT
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΠΥ: https://www.ccpft.eu

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Κυριάκος Η. Κυπραίος – Καθηγητής
  Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας
  Τηλέφωνo: +30 2610969120
  Email: kkypreos@med.upatras.gr / medpharmasec@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Κυριάκος Η. Κυπραίος – Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
  2. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
  3. ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
  4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
  2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
  3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]

  Σε διαδικασια πιστοποίησης GLP από το ΓΧΚ

 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 194 / 26-08-1980, Α ‘, παρ. 789, σελ. 2404

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 171 / 30-07 -2001, Α ‘, Αρθρο 1, σελ. 2580