Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

Σταμέλος Γεώργιος - Καθηγητής

 • stamelos@upatras.gr
 • +30 2610 969729
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΠΟΔΙΒΙΜ

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Σταμέλος Γεώργιος
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Καθηγητής)
  Τηλ: +30 2610 969729
  Email: stamelos@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Σταμέλος Γεώργιος

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
  2. Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
  3. Μελέτες για Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
  4. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και τάσεων

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (SWOT Analysis, SMART Analysis, Λογικό Μοντέλο, κτλ)
  2. Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (αρχική-ενδιάμεση-τελική αξιολόγηση)
  3. Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδοϋπηρεσιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων/προγραμμάτων οργανισμών/ επιχειρήσεων στη βάση μαθησιακών αποτελεσμάτων
  4. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και τάσεων της αγοράς εργασίας

 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 5134/31-12-2019, τ.Β’

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 5134/31-12-2019, τ.Β