Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κοντογιάννης Χρίστος - Καθηγητής

 • kontoyan@upatras.gr
 • +30 2610 962328
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  (LABORATORY OF INSTRUMENTAL PHARMACEUTICAL ANALYSIS)

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΦΑ (LPA)

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Χ. Κοντογιάννης – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610 962328
  Email: kontoyan@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Χ. Κοντογιάννης – Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
  2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΙΣΚΙΑ, ΕΝΑΙΩΡΓΗΜΑΤΑ, ΚΡΕΜΕΣ, ΕΝΕΣΙΜΑ..)
  2. Αναλύσεις δραστικών ουσιών και εκδόχων με έμφαση στον πολυμορφισμό τους με XRD, Raman, micro-Raman, IR, DSC, TGA
  3. Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός δραστικών ουσιών με έμφαση το μέγεθος σωματιδίων, μορφολογία και πορώδες σωματιδίων (SEM, Laser diffraction, Image analysis, BET)

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΠΔ 51 (τ. Α’ 38/22-2-1995)

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  ΠΔ 51 (τ. Α’ 38/22-2-1995)