Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (EMBIA)

Πουλάς Κωνσταντίνος - Αν. Καθηγητής / Πατρινός Γεώργιος - Καθηγητής

 • kpoulas@upatras.gr
 • +30 2610962353, +20 2610969956
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (EMBIA)

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Κ. Πουλάς
  Τμήμα Φαρμακευτικής (Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Τηλ: +302610962353
  Email: kpoulas@upatras.gr
  Γ. Πατρινός
  Τμήμα Φαρμακευτικής (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610962339
  Email: gpatrinos@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Κ. Πουλάς – Γ. Πατρινός

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  2. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
  3. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Ειδικές Ανοσολογικές και Βιοχημικές Αναλύσεις
  a. Αντισώματα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης
  b. Αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης MuSK
  2. Μοριακές Αναλύσεις
  a. Φαρμακογονιδιωματικές αναλύσεις
  b. Προσδιορισμοί μεταλλάξεων και γονοτύπηση γονιδίων
  c. Μοριακή Γενετική Ανάλυση των γονιδίων που ευθύνονται για Αμυοτροφική
  Πλευρική Σκλήρυνση (ALS)

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου