Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Αργυρίου Αθανάσιος - Καθηγητής

 • athanarg@upatras.gr
 • +30 2610 - 997078
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΦΑΠ (LAPUP)

 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Καζαντζίδης Ανδρέας
  Τμήμα Φυσικής (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610997549
  Email: akaza@upatras.gr
  URL: www.atmosphere-upatras.gr/staff/andreas-kazntzidis

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Αργυρίου Αθανάσιος
  Τμήμα Φυσικής (Καθηγητής)
  Email: athanarg@upatras.gr
  Website: https://www.atmosphere-upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
  2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  3. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
  4. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Όπως στο Άρθρο 2 ΦΕΚ Αρ. 2513, 31 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΥΧΟΣ 2ο

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  25/3-2-1968. τ. Α’ &
  80/1-3-1983, τ. Β’

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  2513/31-12-2007. τ. Β’