Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Δενάζης Σπυρίδων - Αναπλ. Καθηγητής

 • sdena@upatras.gr
 • +30 2610996478
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Δενάζης Σπύρος
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610962478
  Email: sdena@upatras.gr

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. Yπηρεσίες που παρέχονται ανήκουν στη θεματική περιοχή της Έξυπνης Πόλης (Smart Cities).
  2. Διαδικτυακές πλατφόρμες συλλογής δεδομένων και εφαρμογές με τη χρήση τεχνολογιών δικτύων νέας γενιάς, αισθητήρων και αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός υπηρεσιών πάνω σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών Δήμων και επεξεργασία δεδομένων (data analytics)
  • Χρήση πλατφόρμας ψηφιακής υπηρεσίας για αλληλεπίδραση υπηρεσιών Δήμου και Πολιτών (sense.city & safeAMEA)