Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αγγελόπουλος Γεώργιος - Καθηγητής

 • angel@upatras.gr
 • +30 2610 969530
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Γ.Ν. Αγγελόπουλος – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610-969530
  Email: angel@chemeng.upatras.gr, angel@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Γ.Ν. Αγγελόπουλος – Καθηγητής

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ
  2. ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
  3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Χαρακτηρισμός και ιδιότητες ανόργανων υλικών (μετάλλων, κεραμικών, συνδετικών υλικών κλπ)
  2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα θερμικής και χημικής ανάλυσης, ανάλυσης θραύσης, ανάλυση δομών υλικών προς τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς.
  Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των μηχανικών δοκιμών ελέγχου υλικών προσφέρονται οι ακόλουθες δοκιμές:
  1) Μικροσκοπία (οπτική και ηλεκτρονική)
  2) Μελέτες αστοχίας υλικών
  3) Θερμική ανάλυση (DTA-TG)
  4) Αναλύσεις ατομικής απορρόφησης,
  5) Ποιοτική και Ημιποσοτική ανάλυση φάσεων με XRD και QXRD (TOPAS),
  6) Μετρήσεις τραχύτητας επιφανειών
  7) Δοκιμές σκληρότητας(Rockwell, Κnoop, Brinel,Vickers)
  8) Διαστολομετρίας

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου