Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κέννου Στυλιανή – Καθηγήτρια

 • kennou@chemeng.upatras.gr
 • +30 2610 969585, +30 2610 969562
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Κέννου Στυλιανή – Καθηγήτρια
  Τηλέφωνο: +30 2610 969585, +30 2610 969562
  Email: kennou@chemeng.upatras.gr
  Website: http://athena4.chemeng.upatras.gr/

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Κέννου Στυλιανή – Καθηγήτρια

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Εξειδικευμένες μετρήσεις επιφανειακού χαρακτηρισμού σε δείγματα ομογενών στερεών υλικών και λεπτών υμενίων στηριγμένων πάνω σε επιφάνειες στερεών υλικών. Ο επιφανειακός χαρακτηρισμός, σε βάθος 0-10nm, περιλαμβάνει την στοιχειακή ανάλυση (ποιοτική και ποσοτική ) και, κατά περίπτωση, προσδιορισμό δομής και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων της αναλυόμενης περιοχής, καθώς και του πάχους των υμενίων .
  Σημ.: Η στοιχειακή επιφανειακή ανάλυση με την φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες- Χ ( XPS) είναι διαπιστευμένη κατά ISO17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ.Πιστοπ. 660 / 12-3-2010)

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου