Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος – Καθηγητής

 • cstath@med.upatras.gr
 • +30 2610 997936
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος – Καθηγητής
  Email: cstath@med.upatras.gr
  Tηλ. Γραφείου 2610997932
  Τηλ. Εργ. 2610997936

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Σταθόπουλος Κωνσταντίνος – Καθηγητής

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. Κλινική και Ιατρική Βιοχημεία
  2. Μοριακή διαγνωστική
  3. Γονιδιακές και γονιδιωματικές αναλύσεις

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Ανίχνευση ολιγοκλωνικών αντισωμάτων σε ορό και ΕΝΥ για διαφοροδιάγωση ΜS και ανίχνευση πολλαπλών αυτοαντισωμάτων έναντι γαγγλιοσιδίων για διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. σύνδρομο Guillain-Barre κλπ)
  2. Προσδιορισμός IL-2 ορού, προσδιορισμός σεροτονίνης ορού και κατεχολαμινών πλάσματος καθώς και επίπεδα επσιδίνης και βουσουλφάνης ορού
  3. Βιοχημικές αναλύσεις σε νευρολογικές νόσους (π.χ. καρνιτίνη, μυοφοσφορυλάση., βιταμίνη Ε, πρωτεϊνες σχετιζόμενες με μυϊκές δυστροφίες π.χ. λαμινίνη, καλπαϊνη, κλπ)
  4. Ποσοτικός προσδιορσιμός και χρωματογραφική ανάλυση πορφυρινών και σχετιζόμενων ενζύμων, δ-αμνιολεβουλινικού οξέος, καθώς και βασικών κλινικοχημικών παραμέτρων
  5. Ανίχνευση αντισωμάτων GAD65, IA-2 και ΖnT8, σχετιζόμενοι δείκτες μεταβολισμού ασβεστίου, δείκτες για φαιοχρωμοκύττωμα, ΑDH, 11-deoxycortisol
  6. Γονιδιακή και γονιδιωματική ανάλυση (μεταλλάξεις και έκφραση) για γονίδια σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με Νόσο Darier, Hailey-Hailey, Fabry, Gorlin, KID, Netherlton. Peutz-Jeghers, Vorners’, Sjogren-Larsson, Unna-Thost, Goltz, Leopard, Vohwinkel, μελάνωμα, ψωρίαση, υπερκερατώσεις, δυσκερατώσεις, σκληροδερμίες, LDLR, PCSK9, APOB3500, HNF-1-a, HNF-1-b, HNF-4-a, PDX1, CEL, ABCC8, KCNJ11, GCK, TGFb, CEL, APOE, CDKN2A, NEUROD-1, CDK4, κλπ καθώς και συνδυασμός αυτών (π.χ. NGS panels).
  Πλήρης κατάλογος των εγκεκριμένων εξετάσεων είναι διαθέσιμος μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ Ν.641/18-7-77 και ΦΕΚ 171/30-7-2001

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου (αν υπάρχει)

  ΦΕΚ 171/30-7-2001 και Αρ. αποφ. ΓΣ 750/22-6-2009