Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Μονάδα Φυτοπροστασίας

Καραναστάση Ειρήνη - Αναπλ. Καθηγήτρια

 • ekaranastasi@upatras.gr
 • +30 2622039017
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Μονάδα Φυτοπροστασίας

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Καραναστάση Ειρήνη
  Τμήμα Γεωπονίας (Έδρα Αμαλιάδα) (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
  Τηλ: +302622039017
  Email: ekaranastasi@upatras.gr

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ
  2. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Δειγματοληψία εδάφους για παρουσία νηματωδών.
  • Εργαστηριακές Μετρήσεις / Έλεγχοι / Αναλύσεις (Μακροσκοπική/μικροσκοπική εξέταση προσβολών για διαπίστωση πιθανής παρουσίας ζωικών εχθρών (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις, Μικροσκοπική εξέταση παρουσίας φυτοπαρασιτικών νηματωδών, διάγνωση σε επίπεδο γένους, έγγραφη απάντηση και κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης, Μικροσκοπική εξέταση παρουσίας φυτοπαρασιτικών νηματωδών, διάγνωση σε επίπεδο γένους και καταμέτρηση πληθυσμού, έγγραφη απάντηση και κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης, Μικροσκοπική εξέταση παρουσίας ενδοπαρασιτικών φυτοπαρασιτικών νηματωδών, διάγνωση σε επίπεδο γένους, έγγραφη απάντηση και κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης, Μικροσκοπική εξέταση, διάγνωση φυτοπαρασιτικών νηματωδών σε επίπεδο είδους εφόσον είναι εφικτό με μοριακές ή άλλες μεθόδους, έγγραφη απάντηση και κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης).
  • Εκπόνηση Ειδικών Μελετών (Εκπόνηση μελέτης για αξιολόγηση δραστικότητας ουσίας/σκευάσματος σε φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις)
  • Επίσκεψη αγρού και αυτοψία.