Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τριανταφύλλου Αθανάσιος - Καθηγητής

 • ttriant@upatras.gr
 • +30 2610 996516
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  SML

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Α. Τριανταφύλλου – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610 996516
  Email: ttriant@upatras.gr
  Website: http://www.sml.civil.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Α. Τριανταφύλλου – Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Δομικά Υλικά
  2. Δομικά στοιχεία
  3. Κατασκευές

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Μηχανικές δοκιμές επί δομικών υλικών και δομικών στοιχείων
  2. Δοκιμές τεχνολογίας και ανθεκτικότητας (στο χρόνο) υλικών και δομικών στοιχείων
  3. Μη καταστροφικές δοκιμές επί υλικών και δομικών στοιχείων
  4. Δοκιμές πυρός, μέτρηση θερμικής αγωγιμότητας

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 1131/2004 τ.Β’

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 1131/2004 τ.Β’