Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

Τσιάμης Γεώργιος - Αν. Καθηγητής

 • gtsiamis@upatras.gr
 • +30 26410 74149
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  BioDetect

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Τσιάμης Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τηλ: +302641074149
  Email: gtsiamis@upatras.gr, gtsiamis1@gmail.com

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Τσιάμης Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ταυτοποίηση παθογόνων σε ιχθυοκαλλιέργειες
  2. Ανάπτυξη διαγνωστικών πρωτοκόλλων
  3. Γονιδιωματικές και μεταγονιδιωματικές μελέτες σε ιχθυοκαλλιέργειες και έντομα
  4. Μικροβιακή βιοπληροφορική ανάλυση

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση του Betanodavirus – οικογένεια Nodaviridae
  2. Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση του RSIV (red sea bream iridovirus)
  3. Μοριακή ανίχνευση του Lymphocystivirus
  4. Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση του Salivary gland hytrosavirus (SGHVs)
  5. Μοριακή ανίχνευση των Mycobacterium marinum, Mycobacterium hippocampii και Mycobacterium pseudoshottsii
  6. Μοριακή ανίχνευση του βακτηρίου Pasteurella damselae subsp. piscicida
  7. Μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση των Vibrio sp., Nocardia sp., Aeromonas sp., Piscirickettsia sp., Serratia sp., Tsukamurella sp., Stenotrophomonas sp.
  8. Απομόνωση σε καλλιέργεια μικροβιακών στελεχών
  9. Μοριακή ανάλυση των γονιδίων παθογένειας και ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά
  10. Δοκιμή πρόκλησης: μελέτες για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς παθογόνων μικροοργανισμών (challenge test)
  11. Αντιμικροβιακή ανάλυση (Αντιβιόγραμμα)
  12. Ταυτοποίηση συγκεκριμένων, εν δυνάμει, παθογόνων με συνδυασμό μικροβιολογικών και μοριακών τεχνικών όπως: Staphylococcus sp., Salmonella – Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens.
  13. Χαρακτηρισμός του βιοχημικού προφίλ παθογόνων ιχθυοκαλλιεργειών (τυποποιημένες δοκιμές API)
  14. Πραγματοποίηση ring test σε ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  3603/29.08.2020

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου