Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Καλλίτσης Ιωάννης - Καθηγητής

 • kallitsi@upatras.gr
 • +30 2610 962952
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Ιωάννης Καλλίτσης – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610 962952
  Email: kallitsi@upatras.gr
  Website: https://www.chem.upatras.gr/el/people-el/division-c-el/56-kallitsis-joannis-el.html

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ιωάννης Καλλίτσης – Καθηγητής

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΥΛΙΚΑ
  2. ΠΟΛΥΜΕΡΗ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Ανάπτυξη νέων πολυμερικών και νανοδομημένων υλικών.
  2. Χαρακτηρισμός πολυμερικών υλικών.
  3. Μελέτη ιδιοτήτων προηγμένων πολυμερικών και νανοδομημένων υλικών.

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου