Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας (E.D.I. Lab.)

Αντωνοπούλου Ήρα - Καθηγήτρια

 • hera@upatras.gr
 • +30 2610 369211
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  E.D.I. Lab.

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Αντωνοπούλου Ήρα
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Έδρα Πάτρα) (Καθηγήτρια)
  Τηλ: +302610962860
  Email: hera@upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Digital Business Management
  2. Information Systems Security and Privacy Enhancing Technologies
  3. Digital Services and Technologies
  4. Digital marketing

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σχεδιασμός καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, συνεργατικές πλατφόρμες νέφους, μηχανισμοί ασφαλείας δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητας
  • Εκπόνηση μελετών ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • Παροχή Συμβουλευτικού έργου σε θέματα επιχειρηματικότητας και ψηφιακής καινοτομίας