Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος - Καθηγητής

 • cpanag@upatras.gr
 • +30 2610969707 +30 2610969718
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΗΥΕΤ

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Χρήστος Παναγιωτακόπουλος – Καθηγητής
  Τηλέφωνα: +30 2610969707 +30 2610969718
  Email: cpanag@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Χρήστος Παναγιωτακόπουλος – Καθηγητής

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
  2. Εκπαιδευτική ρομποτική
  3. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  4. Ηλεκτρονική μάθηση

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού
  2. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ψηφιακών περιβαλλόντων
  3. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης
  4. Εκπαίδευση απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ 2534/24.11.2015

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου