Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Μονάδα Εδαφολογίας

Παντελής Μπαρούχας - Αν. Καθηγητής

 • pbar@upatras.gr
 • +30 2622 039001
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Μονάδα Εδαφολογίας

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  SSLab

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Μπαρούχας Παντελής
  Τμήμα Γεωπονίας (Έδρα Αμαλιάδα) (Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Τηλ: +302622039001
  Email: pbar@upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Τεχνικές μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας εδαφολογικών εργαστηρίων στις Γεωπονικές Επιστήμες
  2. Εξειδικευμένες αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Τεχνική μελέτη υποστήριξης λειτουργίας εδαφολογικών εργαστηρίων
  2. Τεχνική μελέτη ανάπτυξης μεθόδων στην εδαφολογία
  3. Τεχνικές μελέτες εξειδικευμένης διαχείρισης της λίπανσης –
  υδρολίπανσης και φυλλοδιαγνωστικής
  4. Τεχνικές μελέτες εκτέλεσης εργαστηριακών πειραμάτων και
  πειραμάτων πεδίου στην εδαφολογία
  5. Εξειδικευμένες αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων
  a) Φασματοσκοπία ανάκλασης με σφαίρα ολοκλήρωσης 250-2500nm
  b) Φασματοσκοπία ανάκλασης FTIR
  c) Προσδιορισμός κρυσταλλικών μορφών οξειδίων σιδήρου, μαγγανίου και αργιλίου
  d) Προσδιορισμός άμορφων οξειδίων σιδήρου, μαγγανίου και αργιλίου
  e) Προσδιορισμός λεπτής αργίλου
  f) Προσδιορισμός δεικτών εδαφογενετικών διεργασιών
  g) Προσδιορισμός ολικών στοιχείων
  h) Προσδιορισμός κλασμάτων άμμου, ιλύος και αργίλου με μέθοδο πιπέτα
  i) Προσδιορισμός ανταλλάξιμου υδρογόνου