Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΜΠΥ: ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Πανίδης Θρασύβουλος - Καθηγητής

 • panidis@upatras.gr
 • +30 2610 969436 +30 2610 997242
ΓΕΝΙΚΑ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΜΠΥ: ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / Ε.Υ. ΕΡΓΟΥ ΜΟ.Π.Υ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

  Πανίδης Θρασύβουλος
  Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610969436 +302610997242
  Email: panidis@upatras.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. TEXNIKH ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
  2. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΑΣ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Δοκιμές και μετρήσεις για την αντίδραση δομικών υλικών σε φωτιά με τη Μέθοδο Θερμιδομετρίας Κώνου.
  Στις μετρούμενες ιδιότητες περιλαμβάνονται:
  Ρυθμός έκλυσης θερμότητας, Ρυθμός παραγωγής καπνού,
  Ρυθμός απώλειας μάζας, Χρόνος ανάφλεξης,
  Παραγωγή CO και CO2.
  Σημ.: Το Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής είναι Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.637) για την διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων για την Αντίδραση Δομικών Υλικών σε Φωτιά με τη Μέθοδο Θερμιδομετρίας Κώνου σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών ISO 5660.